ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MESLEKİ BECERİ LABORATUARI

 

10 Nisan 2000 tarihinde hizmete girmiş olup Hastane binasının 7. katında yer almaktadır.

 

Laboratuarın kuruluş amacı insancıl tıp eğitimi yaklaşımıyla tıp öğrencileri başta olmak üzere insan sağlığı ile eğitim-öğretim gören üniversitemiz öğrencilerine, hasta üzerinde uygulama yapmadan önce maketler üzerinde uygulama yaptırarak, çeşitli tıbbi girişimleri gerektiği gibi yapmayı öğretmektir.

Laboratuarın sorumluluğu Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun kararı ile Aile Hekimliği Anabilim Dalına verilmiştir.

Laboratuarımızda bulunan maketler ve işlevleri şunlardır:

Code Blue III ; Pediatrik İleri Yaşam Desteği ( Bilgisayar destekli 5 yaş çocuk maketi ) :

Bu maket bir bilgisayar sistemine bağlıdır. Maket üzerinde değişik noktalarda, kendisine uygulanan girişimleri algılayabilme özelliğine sahip olan sensorlar vardır. Bu maket ile :

CPR eğitimi,

Entübasyon eğitimi,

Temel ve ileri yaşam desteği verme eğitimi,

EKG eğitimi,

Geçici eksternal pacemaker uygulaması eğitimi,

Kan basıncı ölçme eğitimi,

Otomatik ve manual defibrilasyon yapma eğitimi,

IV , IM ve SC enjeksiyon yapma eğitimi,

Vital bulguları monitörden izleme ve değerlendirme eğitimi,

Kalp hızı ve pulse oksimetre ölçme eğitimi,

İntraosseöz girişim yapma eğitimi,

Aritminin, kalp sesleri ve akciğer seslerinin (normal ve patolojik ) değerlendirilmesi eğitimi,

Nazogastrik sonda takılması eğitimi,

Ağız bakımının yapılması eğitimi

uygulamaları yaptırılmaktadır. Ayrıca bilgisayar programı aracılığı ile hazır 10 adet senaryo uyarınca çeşitli girişimler öğrenciler tarafından yaptırılmakta ve bunların doğrulukları değerlendirilebilmektedir. İleri yaşam desteği ile ilgili ilaçların kullanımlarına yönelik bilgiler de yine bilgisayar ortamından elde edilebilmektedir. Bilgisayardaki bu program sayesinde yaşam desteği konusunda öğrenci teorik bilgisini de ölçebilmektedir.

 

Code Blue III Erişkin ( Susie ) Maketi ;

CPR eğitimi,

Temel ve ileri yaşam desteği eğitimi,

Entübasyon eğitimi,

IM, IV, SC enjeksiyon eğitimi,

Nazogastrik sonda takma eğitimi,

Trakeotomi yapma eğitimi,

Meme muayenesi yapma eğitimi,

Rektal ve vaginal muayene yapma eğitimi,

Sistostomi, kolostomi girişimi yapma eğitimi,

Yabancı cisim aspirasyon manevralarını yapma eğitimi,

Erkek ve kadında idrar sondası takma eğitimi,

Ağız bakımı, hijyenik bakım eğitimi,

Bandajlama teknikleri eğitimi,

Ampute kol örneği görme, decubitus ülseri örneği görme,

Eklem hareketlerini görme,

Yenidoğan CPR Maketi ; 1 Yaş CPR Maketi ; 5 Yaş CPR Maketi ;

CPR eğitimi,

Entübasyon eğitimi,

Temel ve ileri yaşam desteği eğitimi,

IV, arteriyel ve intraosseöz girişim eğitimi,

Bandajlama teknikleri eğitimi,

IM, IV, SC enjeksiyon eğitimi,

Baş çevresini, ağırlığı, boyu ölçme eğitimi,

Nazogastrik sonda takma eğitimi,

Ağız bakımı eğitimi,

KOL MAKETLERİ

1 Yaş Enjeksiyon Kolu ;

Medialantekubital ven, radial ve brakial arterler, el sırtı venlerine girişim yapma eğitimi

Pediatrik Enjeksiyon Kolu ;

Yenidoğan Enjeksiyon Kolu;

Yaralı Hasta Kolu;

Arteriyel akım pulsasyonlarını alma eğitimi,

Arteriyel girişim eğitimi,

IV anostomoz yapma eğitimi,

Deri/doku sütür atma eğitimi,

IV ve SC enjeksiyon eğitimi,

Kan alma eğitimi,

İnfüzyon teknikleri eğitimi,

Sütür Eğitim Kolu ;

Değişik boyut ve derinlikteki kesilere sütür atma eğitimi,

MEME MUAYENE MAKETİ

Değiştirilebilir çeşitli normal ve patolojik meme modülleri takılarak farklı memeler yaratılabilmektedir. Meme muayenesi becerisini kazandırır.

KAN BASINCI ÖLÇÜM MAKETİ

Eğitici sistolik ve diastolik kan basınçlarını alet üzerinde belirler ve öğrenciye göstermez. Öğrenci kan basıncını ölçer, bulduğu değer, belirlenen değer ile karşılaştırılır. 

PEDİATRİK BAŞ ENJEKSİYON MAKETİ

Kelebek set kullanılarak IV girişim yapma becerisini kazandırır.

SPİNAL ENJEKSİYON MAKETİ

Lomberponksiyon ve spinal enjeksiyon yapma becerisini kazandırır

GÖZ MUAYENE MAKETİ

Maketin arkasına yerleştirilen farklı slaytlar yadımıyla çeşitli hastalıklarda fundus görünümü öğretilir.

KULAK MUAYENE MAKETİ

Maketin içine yerleştirilen slaytlar yardımıyla çeşitli hastalıklarda kulak yolu ve zarının görünümü öğretilir.

 

 

IM ve SC ENJEKSİYON MAKETİ

Gluteal bölgenin anatomik kesit şeklinde görüntüsünün de yer aldığı erişkin kalça maketidir.

İDRAR SONDASI TAKMA MAKETLERİ

Erkek ve kadın için ayrı ayrıdır.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM İLE İLGİLİ MAKETLER

Doğum Maketi ;

Leopold Manevraları eğitimi,

Normal vaginal doğum eğitimi,

Ritgen's manevrası eğitimi,

İntrauterin girişim yapma eğitimi,

Vakum ekstraksiyonu yapma eğitimi,

Umblical cord prolapsusu, plasenta previa görünümü,

Serviksin efasman ve dilatasyonunu saptayabilme eğitimi,

Çeşitli geliş bozukluklarını belirleyebilme eğitimi,

gibi doğum olgusunu ayrıntılı bir biçimde öğretme olanağı sağlar.

Intrauterin Gelişim Maketi ;

Embrio / 4 hafta-7 ay arasındaki normal fetus görünümü bu maket üzerinden öğrenilebilir

Epizyotomi Modülleri ;

Medial, mediolateral ve lateral epizyotomiyi gösterir

Kadın Organları Maketi ;

Kadın genital organlarının anotomik görünümü incelenebilir

Jinekoloji Maketi ;

Bimanuel pelvik muayene (Normal ve gebe uterus palpasyonları) eğitimi,

Vaginal spekulum uygulama eğitimi,

Servikal smear alma eğitimi,

RİA takılması eğitimi (postpartum 48. saatte uygulama dahil),

Normal ve patolojik serviksleri tanıma eğitimi,

Normal ve patolojik uterusları tanıma eğitimi,

Diafram ölçümü uygulaması eğitimi,

Laparoskopik inspeksiyon eğitimi,

Fallop tüpleri okkluzyonu eğitimi,

Mini laparotomi yapma eğitimi,

Manuel vakum aspirasyonu yapma eğitimi

gibi uygulamalar yapılabilir.

 

 

 

 

 ana sayfaya dönmek için tıklayınız